ANBI

Gegevens en ANBI status

ANBI

De naam van de instelling: Stichting Wandelen in het Koninkrijk van God
RSIN/fiscaal nummer: 860762592
KvK-nummer: 76705935

Contactgegevens
Lancelotpad 21
3813EV Amersfoort

Telefoonnummer: 033-4728894
E-mail: info@wandeleninhetkoninkrijkvangod.nl

Doelstelling:
De verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus en het bevorderen dat mensen wandelen in het Koninkrijk van God doordat ze Jezus Christus als gevolg van de evangelieverkondiging als hun Heer en Heiland hebben aanvaard en Hem op aarde willen volgen en vertegenwoordigen.

Bestuurssamenstelling:
Sebastiaan van Wijland (bestuur)
Gerrit Overeem  (raad van toezicht)
Vincent Brouwer (raad van toezicht)
Daniël van Dijk (raad van toezicht)

Beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid is opgenomen in het beleidsplan 2021.

Actueel verslag van de activiteiten en financiële verantwoording:
Deze zijn vastgelegd in het jaarverslag.