Water & Vuur

Laat je dopen onder water en met de Heilige Geest

Zoek een kerk bij jou in de omgeving waar ze bekend zijn met GENEZING! Deze kerk is dan ook gewend om mensen (als volwassenen of vanaf 8 jaar) te DOPEN Onder Water en met het VUUR van De Heilige Geest! Want wij kunnen NIET ZONDER dit VUUR! Jezus is ervoor naar De Vader gegaan!

Wanneer je Lukas 9 leest dan zie je dat Jezus al voordat Hij de Prijs voor onze GENEZING en daarna voor onze VERGEVING BETAALD had, de opdracht gegeven had, om de Zieken te GENEZEN!

In Lukas 9 zond Jezus 12 discipelen uit en in Lukas 10 zelfs 70 discipelen! En ze kwamen allemaal terug met GETUIGENISSEN! Maar toen Jezus gevangengenomen was en de Prijs voor onze GENEZING en later ook voor onze VERGEVING BETAALD had, waren alle discipelen van het padje!

In de eerste dagen na Zijn opstanding hadden de meeste discipelen Jezus nog NIET gezien. Thomas was toen de enige die eerlijk en openlijk aangaf dat hij pas zou geloven dat Jezus echt was OPGESTAAN wanneer hij Zijn littekens gezien en gevoeld zou hebben! In Handelingen 10:40 wordt beschreven dat de discipelen bang waren! Ze hadden zich verzameld in een ruimte waarvan ze deuren en raamluiken gesloten hadden. Maar plotseling stond daar Jezus in deze ruimte! Jezus vroeg toen om eten en drinken om aan te tonen dat Hij GEEN spook was want spoken eten en drinken NIET! Thomas mocht toen Jezus littekens zien en voelen. Hierna zei Jezus bevestigend dat Thomas nu pas geloofde ! Jezus zei toen dat Hij naar de Vader zou gaan zodat Hij de Heilige Geest kon zenden. Dan zouden ze namelijk GEDOOPT kunnen worden met het VUUR van De Heilige Geest.

Later lees je dat met de UITSTORTING van de Heilige Geest de discipelen in vreemde talen gingen spreken. Ze spraken in Tongen en pas toen gingen ze eindelijk weer de Zieken GENEZEN! Nogmaals, Jezus is er speciaal voor naar De Vader gegaan met Hemelvaartsdag zodat wij GEDOOPT kunnen worden met het VUUR van De Heilige Geest!  Zo belangrijk vond Jezus dit!!

Vraag dus in de kerk naar dit VUUR ?! En ga je Geloof VERSTERKEN! En laat ons weten hoe het gegaan is ?!